Werkkosten regeling verruimd: werknemers belonen zonder meer loonheffing te betalen

Werkkostenregeling verruiming

De werkkosten regeling is fors verruimd en dat betekent dat je méér onbelaste ruimte (budget) hebt om je personeel te belonen met bijvoorbeeld een mooi kerstpakketten. De verruiming is van toepassing op de eerste €400.000,- van de loonsom en kan al snel een financieel voordeel geven van duizenden euro’s.
De verruiming van de WKR levert hierdoor vooral een groot voordeel op voor de midden- en kleinbedrijven (MKB) in Nederland.

Werkkostenregeling kerstpakket

De werkkostenregeling (ook wel WKR genoemd) is een regeling waarmee je een deel van het totale fiscale loon (vrije ruimte genoemd) kunt besteden aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen (denk aan kerstpakketten en geschenken) voor je personeel, waarover géén loonheffing betaalt hoeft te worden.

Verhoging vrije ruimte

Vanaf 2020 is de vrije ruimte vergroot van 1.2% naar 3.0% tot een maximum loonsom van €400.000,-. De loonsom omvat het loon van alle personeelsleden bij elkaar opgeteld. Voor het bedrag vanaf €400.000.- geldt de ‘oude’ 1.2%. Door de procentuele stijging wordt de vrije ruimte fors vergroot. Bekijk alvorens je gaat bestellen hoe groot de bestedingsruimte is en neem voor de zekerheid vooraf contact op met uw accountant. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Terug naar kerstpakketten